Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

MasterCard bị kiện đòi gần 19 tỷ USD