Masan vay thêm 1.000 tỉ từ trái phiếu, nâng tổng nợ lên hơn 26.000 tỉ

Sau đợt chào bán ngày 14.12, tổng nợ của Masan là hơn 26.000 tỉ.
Ảnh: Website Masan.
Sau đợt chào bán ngày 14.12, tổng nợ của Masan là hơn 26.000 tỉ. Ảnh: Website Masan.
Sau đợt chào bán ngày 14.12, tổng nợ của Masan là hơn 26.000 tỉ. Ảnh: Website Masan.
Lên top