Masan Tài nguyên – những dấu ấn trong công tác an sinh xã hội

Tặng ghế cho người dân xóm 5, xã Tân Linh. Ảnh: Masan
Tặng ghế cho người dân xóm 5, xã Tân Linh. Ảnh: Masan
Tặng ghế cho người dân xóm 5, xã Tân Linh. Ảnh: Masan
Lên top