Masan Consumer đề nghị chào mua 60% cổ phần Công ty cổ phần Bột giặt Net

NETCO sẽ nhận được nhiều lợi thế nhờ vào tính tương đồng cao với 300.000 điểm bán hàng hiện nay của Masan.
NETCO sẽ nhận được nhiều lợi thế nhờ vào tính tương đồng cao với 300.000 điểm bán hàng hiện nay của Masan.
NETCO sẽ nhận được nhiều lợi thế nhờ vào tính tương đồng cao với 300.000 điểm bán hàng hiện nay của Masan.
Lên top