Mạng xã hội Việt năm 2020: Vũ khí để có thể cạnh tranh với Facebook là gì?

Gapo cho biết đang có gần 3 triệu người dùng (ảnh:TL).
Gapo cho biết đang có gần 3 triệu người dùng (ảnh:TL).
Gapo cho biết đang có gần 3 triệu người dùng (ảnh:TL).
Lên top