Mạng xã hội Việt: Đứng trên vai hay lách qua người khổng lồ?

Mạng xã hội Việt Lotus sắp ra mắt cho biết sẽ tập trung vào nội dung (ảnh chụp màn hình).
Mạng xã hội Việt Lotus sắp ra mắt cho biết sẽ tập trung vào nội dung (ảnh chụp màn hình).
Mạng xã hội Việt Lotus sắp ra mắt cho biết sẽ tập trung vào nội dung (ảnh chụp màn hình).
Lên top