Mạng xã hội “báo hóa”: “Quyền lực” không ít, thu lợi không nhỏ

Tình trạng mạng xã hội "báo hóa" đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng mạng xã hội "báo hóa" đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng mạng xã hội "báo hóa" đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top