Mạng internet toàn cầu gián đoạn: Người dân không nên quá lo lắng

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.