Mang dự án khởi nghiệp sáng tạo vươn ra thế giới

Dự án khởi nghiệp của Lê Hoàng Anh nhận giải thưởng giải quán quân tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dự án khởi nghiệp của Lê Hoàng Anh nhận giải thưởng giải quán quân tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dự án khởi nghiệp của Lê Hoàng Anh nhận giải thưởng giải quán quân tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top