Màn trình diễn mãn nhãn bằng công nghệ XR chuẩn quốc tế

Sự kiện áp dụng công nghệ XR (thực tế ảo mở rộng) được trình diễn cho khách hàng sử dụng BIDV SmartBanking thế hệ mới. Ảnh BIDV
Sự kiện áp dụng công nghệ XR (thực tế ảo mở rộng) được trình diễn cho khách hàng sử dụng BIDV SmartBanking thế hệ mới. Ảnh BIDV
Sự kiện áp dụng công nghệ XR (thực tế ảo mở rộng) được trình diễn cho khách hàng sử dụng BIDV SmartBanking thế hệ mới. Ảnh BIDV
Lên top