Màn hình thông báo chuyến bay ở sân bay Nội Bài lại lỗi

Ảnh Facebooker Huy Nguyen
Ảnh Facebooker Huy Nguyen