Make in Vietnam thúc đẩy hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng

Công ty An ninh mạng Viettel vừa tham gia liên minh ngăn chặn tấn công an ninh mạng toàn cầu (APWG). Ảnh: Diệu Linh.
Công ty An ninh mạng Viettel vừa tham gia liên minh ngăn chặn tấn công an ninh mạng toàn cầu (APWG). Ảnh: Diệu Linh.
Công ty An ninh mạng Viettel vừa tham gia liên minh ngăn chặn tấn công an ninh mạng toàn cầu (APWG). Ảnh: Diệu Linh.
Lên top