“Mắc kẹt” ở nhà chung cư

Dự án bị bán đấu giá vì chủ đầu tư vỡ nợ, người mua nhà bơ vơ.
Dự án bị bán đấu giá vì chủ đầu tư vỡ nợ, người mua nhà bơ vơ.