"Ma trận" hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm: Làm thế nào để xử lý?

Toạ đàm trực tuyến: "Ma trận hàng giả dịp cuối năm: Làm thế nào để xử lý" do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: N.C
Toạ đàm trực tuyến: "Ma trận hàng giả dịp cuối năm: Làm thế nào để xử lý" do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: N.C
Toạ đàm trực tuyến: "Ma trận hàng giả dịp cuối năm: Làm thế nào để xử lý" do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: N.C
Lên top