Ma trận giá từ 230 nghìn đến 2,8 triệu/tờ 2 USD hình chuột mạ vàng Tết 2020

Tờ 2 đô in hình chuột mạ vàng năm Canh Tý 2020 đang được bày bán tràn lan. Ảnh TL
Tờ 2 đô in hình chuột mạ vàng năm Canh Tý 2020 đang được bày bán tràn lan. Ảnh TL
Tờ 2 đô in hình chuột mạ vàng năm Canh Tý 2020 đang được bày bán tràn lan. Ảnh TL
Lên top