Lý do nông sản đầu ra rớt giá, người tiêu dùng vẫn phải mua đắt

Giá nông sản tại vườn "rẻ như cho", người tiêu dùng vẫn phải mua với giá đắt gấp nhiều lần. Ảnh: Vũ Long
Giá nông sản tại vườn "rẻ như cho", người tiêu dùng vẫn phải mua với giá đắt gấp nhiều lần. Ảnh: Vũ Long
Giá nông sản tại vườn "rẻ như cho", người tiêu dùng vẫn phải mua với giá đắt gấp nhiều lần. Ảnh: Vũ Long
Lên top