Lý do khiến cổ phiếu dầu khí GAS, POW, BSR, PVS xanh mướt

Lên top