Lý do Ethylene oxide chưa được cấp phép làm thuốc bảo vệ thực vật

Ethylene oxide bị phát hiện trong một loại mì tôm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Ethylene oxide bị phát hiện trong một loại mì tôm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Ethylene oxide bị phát hiện trong một loại mì tôm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top