Lương thưởng năm 2020 cho nhân viên Agribank là bao nhiêu?

Quỹ tiền lương kế hoạch cho người lao động Agribank trong năm 2020 theo kế hoạch trong báo cáo là hơn 11.801 tỉ đồng.  Ảnh AGB
Quỹ tiền lương kế hoạch cho người lao động Agribank trong năm 2020 theo kế hoạch trong báo cáo là hơn 11.801 tỉ đồng. Ảnh AGB
Quỹ tiền lương kế hoạch cho người lao động Agribank trong năm 2020 theo kế hoạch trong báo cáo là hơn 11.801 tỉ đồng. Ảnh AGB
Lên top