Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: 39 doanh nghiệp gom được bao nhiêu?

Đến hết tháng 4.2020 nhưng 39 doanh nghiệp chỉ gom xuất khẩu được gần 280.000 tấn gạo. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.
Đến hết tháng 4.2020 nhưng 39 doanh nghiệp chỉ gom xuất khẩu được gần 280.000 tấn gạo. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.
Đến hết tháng 4.2020 nhưng 39 doanh nghiệp chỉ gom xuất khẩu được gần 280.000 tấn gạo. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.
Lên top