Lùm xùm trạm thu phí Cai Lậy: “Đang xử lý, tắc thì xả trạm”

Trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh Zing News
Trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh Zing News
Trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh Zing News
Lên top