Lùi thời gian thực hiện Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021

Một gian hàng tham gia hoạt động khuyến mại năm 2020. Ảnh Vũ Long (chụp tại thời điểm trước tháng 4.2021).
Một gian hàng tham gia hoạt động khuyến mại năm 2020. Ảnh Vũ Long (chụp tại thời điểm trước tháng 4.2021).
Một gian hàng tham gia hoạt động khuyến mại năm 2020. Ảnh Vũ Long (chụp tại thời điểm trước tháng 4.2021).
Lên top