Lực lượng Quản lý thị trường thay đổi trang phục ngành sau 64 năm thành lập

Trang phục mới của lực lượng Quản lý thị trường. Ảnh: DMS
Trang phục mới của lực lượng Quản lý thị trường. Ảnh: DMS
Trang phục mới của lực lượng Quản lý thị trường. Ảnh: DMS
Lên top