Luật Thủy sản: Tăng cường ngăn chặn vi phạm trong khai thác hải sản

Luật Thủy sản góp phần chuyển hướng từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Ảnh: TCTS
Luật Thủy sản góp phần chuyển hướng từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Ảnh: TCTS
Luật Thủy sản góp phần chuyển hướng từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Ảnh: TCTS
Lên top