Luật Thủy sản: Quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi biển

Việt Nam đang nỗ lực Thực thi Luật Thủy sản và các khuyến nghị của EC để gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: TTXVN
Việt Nam đang nỗ lực Thực thi Luật Thủy sản và các khuyến nghị của EC để gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: TTXVN
Việt Nam đang nỗ lực Thực thi Luật Thủy sản và các khuyến nghị của EC để gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: TTXVN
Lên top