Luật sư Trương Thanh Đức: Mức phạt 90 triệu đồng cho việc đổi 100 USD là quá nặng!

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico
Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico
Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico
Lên top