Luật Chứng khoán sửa đổi ảnh hưởng thế nào đến mua bán và sáp nhập?

Ông Phạm Hồng Sơn Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhận định về tác động của Luật Chứng khoán sửa đổi. Ảnh: PV
Ông Phạm Hồng Sơn Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhận định về tác động của Luật Chứng khoán sửa đổi. Ảnh: PV
Ông Phạm Hồng Sơn Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhận định về tác động của Luật Chứng khoán sửa đổi. Ảnh: PV
Lên top