Lũ rút, người dân TP. Hà Tĩnh họp chợ cóc ven đường, hối hả mua thực phẩm

Lên top