Long An vượt qua COVID-19, giữ vững phát triển kinh tế

Sản xuất nông nghiệp tỉnh Long An vẫn tăng trưởng trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Sản xuất nông nghiệp tỉnh Long An vẫn tăng trưởng trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Sản xuất nông nghiệp tỉnh Long An vẫn tăng trưởng trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top