Long An trước cơ hội mới để phát triển

Quốc lộ 50, con đường huyết mạch kết nối giữa TPHCM và tỉnh Long An, đang chờ đợi được nâng cấp. Ảnh: K.Q
Quốc lộ 50, con đường huyết mạch kết nối giữa TPHCM và tỉnh Long An, đang chờ đợi được nâng cấp. Ảnh: K.Q
Quốc lộ 50, con đường huyết mạch kết nối giữa TPHCM và tỉnh Long An, đang chờ đợi được nâng cấp. Ảnh: K.Q
Lên top