Long An, Tiền Giang: Lại “giải cứu” trái thanh long

Thanh long đang vào mua thu hoạch chính. Ảnh: K.Q
Thanh long đang vào mua thu hoạch chính. Ảnh: K.Q
Thanh long đang vào mua thu hoạch chính. Ảnh: K.Q
Lên top