Long An: Sẽ đổi tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” trong 2 - 3 ngày

BOT Đường tỉnh 830 - Trạm Bến Lức.
BOT Đường tỉnh 830 - Trạm Bến Lức.
BOT Đường tỉnh 830 - Trạm Bến Lức.
Lên top