Long An: Phấn đấu phát triển khá trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Chế biến thanh long xuất khẩu ở Long An. Ảnh: K.Q
Chế biến thanh long xuất khẩu ở Long An. Ảnh: K.Q
Chế biến thanh long xuất khẩu ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top