Long An khó xử với việc nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười

Càng cấm, người dân vùng Đồng Tháp Mười càng nuôi tôm thẻ chân trắng vì hiệu quả cao. Ảnh: K.Q
Càng cấm, người dân vùng Đồng Tháp Mười càng nuôi tôm thẻ chân trắng vì hiệu quả cao. Ảnh: K.Q
Càng cấm, người dân vùng Đồng Tháp Mười càng nuôi tôm thẻ chân trắng vì hiệu quả cao. Ảnh: K.Q
Lên top