Long An chiếm gần 1/4 vốn FDI cả nước

Vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp FDI ở Long An. Ảnh: K.Q
Vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp FDI ở Long An. Ảnh: K.Q
Vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp FDI ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top