Lợn Thái về chậm, giá lợn hơi tăng, thịt lợn lại lập đỉnh 200.000 đồng/kg

Nhập khẩu lợn hậu bị Thái Lan về Việt  Nam để tăng đàn. Ảnh: Văn Giang
Nhập khẩu lợn hậu bị Thái Lan về Việt Nam để tăng đàn. Ảnh: Văn Giang
Nhập khẩu lợn hậu bị Thái Lan về Việt Nam để tăng đàn. Ảnh: Văn Giang
Lên top