Lợn Thái Lan nhập khẩu sẽ thấp hơn trong nước 10 giá

Thịt lợn nhập khẩu sẽ giảm 10 giá. Ảnh: Khánh Vũ
Thịt lợn nhập khẩu sẽ giảm 10 giá. Ảnh: Khánh Vũ
Thịt lợn nhập khẩu sẽ giảm 10 giá. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top