Lợn nhập khẩu "trốn" cách ly chạy về lò mổ: Tước quyền kiểm dịch của 2 cán bộ

Trạm Kiểm dịch động vật bắc Nghệ An, nơi ông Định công tác đã bị thu hồi chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Trạm Kiểm dịch động vật bắc Nghệ An, nơi ông Định công tác đã bị thu hồi chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Trạm Kiểm dịch động vật bắc Nghệ An, nơi ông Định công tác đã bị thu hồi chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top