Lợn hơi giảm còn 75.000 đồng/kg, thịt lợn vẫn 180.000 đồng/kg

Giá thịt lợn bán cho người tiêu dùng vẫn giữ nguyên, dù giá lợn hơi đã giảm còn 75.000 đồng/kg. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn bán cho người tiêu dùng vẫn giữ nguyên, dù giá lợn hơi đã giảm còn 75.000 đồng/kg. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn bán cho người tiêu dùng vẫn giữ nguyên, dù giá lợn hơi đã giảm còn 75.000 đồng/kg. Ảnh: Kh.V
Lên top