Lỗi treo Recovery trên điện thoại Samsung vẫn còn xảy ra, do đâu?

Lỗi treo Recovery trên điện thoại Samsung tại Việt Nam xuất hiện vào sáng ngày 23.5, đến nay vẫn còn xảy ra. Ảnh: tinhte.vn.
Lỗi treo Recovery trên điện thoại Samsung tại Việt Nam xuất hiện vào sáng ngày 23.5, đến nay vẫn còn xảy ra. Ảnh: tinhte.vn.
Lỗi treo Recovery trên điện thoại Samsung tại Việt Nam xuất hiện vào sáng ngày 23.5, đến nay vẫn còn xảy ra. Ảnh: tinhte.vn.
Lên top