Lối thoát cho “cuộc chiến tiền lẻ” tại trạm thu phí BOT

Trong các ngày 4 và 5.9, lái xe dùng tiền lẻ trả phí để phản đối trạm BOT quốc lộ 5 (tỉnh Hưng Yên) khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng
Trong các ngày 4 và 5.9, lái xe dùng tiền lẻ trả phí để phản đối trạm BOT quốc lộ 5 (tỉnh Hưng Yên) khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng
Trong các ngày 4 và 5.9, lái xe dùng tiền lẻ trả phí để phản đối trạm BOT quốc lộ 5 (tỉnh Hưng Yên) khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng
Lên top