Lợi nhuận nhiều ngân hàng sụt giảm vì dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt

Lên top