Lợi nhuận ngành ngân hàng quý 3 bắt đầu chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19

Lên top