Lợi nhuận ngành dầu khí sẽ phục hồi 36% trong năm 2021

Lợi nhuận năm 2021 của ngành dầu khí dự kiến tăng xấp xỉ 36% so với 2020.
Ảnh minh họa: Website PV Gas.
Lợi nhuận năm 2021 của ngành dầu khí dự kiến tăng xấp xỉ 36% so với 2020. Ảnh minh họa: Website PV Gas.
Lợi nhuận năm 2021 của ngành dầu khí dự kiến tăng xấp xỉ 36% so với 2020. Ảnh minh họa: Website PV Gas.
Lên top