Lợi nhuận ngân hàng khó khả quan trong thời gian tới

Ngân hàng đối diện với việc giảm mạnh lợi nhuận trong năm nay và năm sau để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Ảnh: Gia Miêu
Ngân hàng đối diện với việc giảm mạnh lợi nhuận trong năm nay và năm sau để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Ảnh: Gia Miêu
Ngân hàng đối diện với việc giảm mạnh lợi nhuận trong năm nay và năm sau để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Ảnh: Gia Miêu
Lên top