Lợi nhuận giảm 48%, bức tranh tài chính của Xi măng Bỉm Sơn càng sậm màu

Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn.
Ảnh minh họa: Website Xi măng Bỉm Sơn.
Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn. Ảnh minh họa: Website Xi măng Bỉm Sơn.
Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn. Ảnh minh họa: Website Xi măng Bỉm Sơn.
Lên top