Lợi nhuận đột biến 7.774 tỷ đồng, sếp Techcombank nói gì?

ông Trịnh Bằng, Giám đốc tài chính kế hoạch Techcombank
ông Trịnh Bằng, Giám đốc tài chính kế hoạch Techcombank
ông Trịnh Bằng, Giám đốc tài chính kế hoạch Techcombank
Lên top