“Lợi ích kép” khi bệnh viện “chuyển đổi số”

Bác sĩ Cao Thanh Tâm – Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Vinmec Central Park tư vấn cho khách hàng từ xa
Bác sĩ Cao Thanh Tâm – Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Vinmec Central Park tư vấn cho khách hàng từ xa
Bác sĩ Cao Thanh Tâm – Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Vinmec Central Park tư vấn cho khách hàng từ xa
Lên top