Lợi dụng dịch vụ bưu chính để buôn lậu, "né" lực lượng chức năng

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng buôn lậu sử dụng dịch vụ bưu chính. Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng buôn lậu sử dụng dịch vụ bưu chính. Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng buôn lậu sử dụng dịch vụ bưu chính. Ảnh: QLTT
Lên top