Lời cam kết 100 năm phát triển của Tân Hiệp Phát

Ông Kim Henriksen (thứ hai từ trái qua) Giám đốc Trung tâm ứng dụng ngành nước giải khát – Tập đoàn GEA chúc mừng Tân Hiệp Phát trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.
Ông Kim Henriksen (thứ hai từ trái qua) Giám đốc Trung tâm ứng dụng ngành nước giải khát – Tập đoàn GEA chúc mừng Tân Hiệp Phát trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.
Ông Kim Henriksen (thứ hai từ trái qua) Giám đốc Trung tâm ứng dụng ngành nước giải khát – Tập đoàn GEA chúc mừng Tân Hiệp Phát trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.
Lên top